Ärge pildistage ainult haiglapatsiente, need on reeglid

Haiglapatsientide pildistamine ei tohiks olla hoolimatu, eriti kui soovite pilti levitada. Seetõttu mõistke reegleid, et te ei peaks seadusega tegelema, kui haigla või patsient ei soovi end pildistada.

Tehke seda enne haiglapatsientide pildistamist

Enne haiglapatsientide pildistamist olge ettevaatlik. Põhimõtteliselt ei tohiks haiglas pildistamine rikkuda haigla personali, patsientide ega patsiendi perekonna privaatsust. Sel põhjusel on soovitatav enne haiglapatsientide pildistamist teha järgmist:
 • Patsiendilt loa küsimine

  Kui pidu, mida pildistada tahad, ei pahanda, siis pildista julgelt. Teisest küljest ei tohi te mingil põhjusel pilte teha, kui patsient või perekond on sellele vastu.
 • Küsib haigla luba

  Seda tehakse uurimis- või tööeesmärkidel pildistades. Peate selgitama lasu eesmärki ja võib-olla peate ootama paar tundi kuni mitu päeva, enne kui teil lubatakse tulistada.
Pärast loa saamist peate järgima ka põhimõtteid, standardeid ja eetilisi juhiseid, mis on universaalsed ega riku patsientide ega nende perekondade privaatsust. Järgige enne haiglapatsientide pildistamist kehtivaid protseduure, sh allkirjastage vajadusel mitmeid dokumente, et vältida tulevikus tekkida võivaid kohtuasju. [[Seotud artikkel]]

Valitsuse määrused haiglapatsientide pildistamise kohta

Haiglapatsientide privaatsust arvestamata pildistamise keeld põhineb valitsuse määrustel, kas seaduste või ministeeriumi määruste kaudu. Järgnevalt on toodud mõned näited nendest määrustest ja nende sisust, mis rõhutavad haiglates pildistamise probleemi.

1. 2009. aasta seadus nr 44 haiglate kohta

Käesolevas seaduses reguleerib haiglapatsientide pildistamist VIII peatükk haiglate ja patsientide õiguste ja kohustuste kohta. Artiklis 29 on sätestatud, et haiglad on kohustatud austama ja kaitsma patsientide õigusi. Sama seaduse artikkel 32 toob seejärel välja mitu patsiendi õigust. Üks õigustest, millega patsiendid peavad nõustuma, on saada põdeva haiguse, sealhulgas nende meditsiiniliste andmete privaatsus ja konfidentsiaalsus. Kui haigla seda teha ei saa, võib amet saada valitsuselt halduskaristusi. Kergeim mõjutusvahend on hoiatus, siis tõuseb see kirjalikuks hoiatuseks, rahatrahviks ja kõige karmim on haiglaloa äravõtmine.

2. Terviseministri 2018. a määrus nr 4 haiglakohustuste ja patsiendi kohustuste kohta

Sünnitustoas tõesti ei tohiks pilte teha. See ministri määrus on tuletis eelnevalt kirjeldatud haiglaseadusest. Määrus hõlmab täpsemaid asju, sealhulgas haiglas patsientide pildistamise küsimust, kuigi see pole konkreetne. Terviseministri määruse nr 4/2018 artikkel 26 sätestab, et patsientidel (ja nende pereliikmetel) on õigus saada haiglas arstiabi. Samuti peavad nad austama teiste patsientide, külastajate, samuti tervishoiutöötajate ja teiste haiglates töötavate töötajate õigusi. Sellega seoses saab haigla teavitada patsienti või perekonda, kui nad soovivad haiglapatsiente pildistada, eriti kui patsient on keegi teine ​​(mitte perekond). Lisaks ei tohi haiglas teatud kohtades pildistada, näiteks:
 • beebituba
 • Tarneruum
 • Intensiivravi tuba
 • Taastustuba
 • psühhiaatria tuba
 • Info- ja tehnoloogiaruum
 • Tervisedokumentide failide salvestusruum
 • Teine tuba piiratud juurdepääsuga
Pöörake tähelepanu sellele, kas haiglapatsientide pildistamist keelab kleebis enne pildistamist ja sotsiaalmeedia kontodel avaldamist. Keelu täitmata jätmise korral on haiglatel õigus teha noomitusi, hoiatusi ja õiguslikke meetmeid. Igas tervisekeskuses võivad haiglapatsientide pildistamise etiketi osas olla erinevad sisemised eeskirjad. See on samuti seaduslik ja on reguleeritud seaduses ja terviseministri määruses.

3. 2008. aasta seadus nr 11 teabe ja elektrooniliste tehingute (ITE) kohta

Haiglapatsientide loata pildistamist võib käsitleda ka ITE seaduse alusel süüteona. See juhtub siis, kui patsient või pereliige, kes ei soovi enda pilti teha, tunneb, et fotot peetakse solvavaks, laimab ja rikub sündsustunnet. Saate patsienti, perekonda või haiglat veenda, kui keeldute tegevuse alguses luba andmast. Kuid ärge sundige, rääkimata haiglapatsientide ebaseaduslikust pildistamisest, et vältida ebamugavusi ja võimalikke kohtuasju tulevikus.