Patsientide õiguste ja kohustuste tundmine, sujuva ravi võti haiglas

Lisaks haigla ooteruumis viibimise eetika tundmisele on ka oluline asi, nimelt patsiendi õigused ja kohustused. Seda on ülioluline mõista, et kui te kunagi haigeks hakkate, teaksite väga hästi, mida teha ja mida teil on õigus saada. Nii BPJS-i osalejatel, erakindlustusel kui ka sõltumatutel patsientidel on samad õigused ja kohustused. See võib esineda erineval kujul, olenevalt iga haigla standardsest tööprotseduurist või SOP-st. [[Seotud artikkel]]

Patsiendi kohustused

Enne patsiendiõiguste üle arutlema asumist vaatame esmalt üle patsiendi kohustused. Järgnev on kokkuvõte, mis põhineb Indoneesia tervishoiuministeeriumi määrustel.
 • Järgige haiglas kehtivaid reegleid
 • Kasutage haigla rajatisi vastutustundlikult
 • Austage teiste patsientide, külastajate, tervishoiutöötajate ja teiste töötajate õigusi
 • Esitage ausat, täielikku ja täpset teavet vastavalt võimetele ja teadmistele
 • Andke teavet tema finantssuutlikkuse ja tervisekindlustuse kohta
 • Järgige soovitatud raviplaani, mille asjaomane patsient on pärast seadustele ja määrustele vastava selgituse saamist heaks kiitnud
 • Nõustuge isiklike otsuste tagajärgedega, kui keeldute soovitatud raviplaanist
 • Saadud teenuste eest hüvitise maksmine
Eeltoodud patsientide kohustuste mitme punkti põhjal on rakendamine haiglati kindlasti erinev. Näiteks saadud teenuste eest hüvitamise puhul, kui patsient ei ole suutnud oma kohustusi täita, on kokkuleppel võimalik anda ajapikendus. Arvestades, et teostus võib olla erinev, on tungivalt soovitatav küsida haiglast, millised on patsiendi õigused ja kohustused seal abi saades. Kui mõni asi on endiselt segane, küsige kindlasti teenusepakkujalt või haiglalt.

Patsiendi õigused

Lisaks kohustustele on loomulikult oluline teada, millised on patsiendi õigused haiglas viibimise ajal. Mõned patsiendiõigused, mis on loetletud seaduses nr. 8 1999. aasta tarbijakaitse kohta on järgmised:
 • Õigus mugavusele, turvalisusele ja ka turvalisusele kaupade/teenuste kasutamisel
 • Õigus valida kaupu/teenuseid ja saada kaupu/teenuseid vastavalt vahetuskursile ning lubatud tingimustele ja garantiidele
 • Õigus saada õiget, selget ja ausat teavet kaupade/teenuste seisukorra ja garantii kohta
 • Õigus saada kuulda oma arvamusi ja kaebusi kasutatud kaupade/teenuste kohta
 • Õigus saada kaitsjat, kaitset ja jõupingutusi tarbijakaitsevaidluste nõuetekohaseks lahendamiseks
 • Õigus saada juhendamist ja tarbijaharidust
 • Õigus olla koheldud õiglaselt ja ausalt ning mitte diskrimineerivalt
 • Õigus saada hüvitist, hüvitist, asendamist, kui saadud kaup/teenus ei ole lepingukohane
Lisaks on patsiendikaitsega seotud õigused, mis on loetletud seaduses nr. 29/2004 artikkel 52 sisuga:
 • Hankige täielik selgitus meditsiiniliste protseduuride kohta
 • Küsige teise arsti arvamust või küsige teine ​​arvamus
 • Hankige teenuseid vastavalt meditsiinilistele vajadustele
 • Arstiabist keeldumine
 • Hankige kokkuvõte haigusloo sisust
Patsiendi õiguste ja kohustuste tundmine muudab ambulatoorsete, statsionaarsete või muude teenuste kasutamise protsessi sujuvamaks. Kui midagi ei ole oodata, võite pöörduda tagasi haigla kodukorra ning patsiendi õiguste ja kohustuste juurde.