Montessori meetodi eelised ja selle erinevus traditsioonilisest haridusest

Montessori meetod on õppeviis, mis keskendub laste aktiivsusele. See meetod pakub praktilist õppimist koostöös harjutamise ja mänguga. Erinevalt traditsioonilisest meetodist, mis kipub olema passiivne, antakse Montessori klassis lastele võimalus otsustada, milline on nende arvates kõige tõhusam viis õppimiseks. Selle meetodi puhul on õpetaja lapsele kaaslaseks ja suunajaks õppeprotsessi läbimisel vastavalt lapse valikule. Lapsed õpivad individuaalselt ja rühmades avastama ja uurima teadmisi ümbritsevast maailmast ning arendama oma potentsiaali täiel määral. Tänapäeval on Montessorist saanud üks populaarsemaid õppemeetodeid. Pole üllatav, et paljud vanemad otsustavad oma lapsed selle meetodi alusel kooli saata.

Lisateavet Montessori meetodi kohta

Lapsed, kes õpivad Montessori meetodil, saavad ise määrata, milliseid õppetunde nad õppida tahavad Montessori meetodi töötas esmakordselt välja Dr. Maria Montessori 1900. aastate alguses. Dr. Montessori usub, et lapsed õpivad optimaalsemalt, kui nad saavad ise valida aine, mida õppida tahavad. Mõtteid Dr. Montessori on see, mis siiani on saanud Montessori meetodil klassides õppimise aluseks. Selles klassis ei seisa õpetaja lihtsalt ees, vaid kõnnib ringist rühma. Lisaks on Montessori klassis ka erinevaid tegevusi, mida lapsed koolis käies valivad. Ka selles koolis läbiviidav hindamissüsteem on erinev ega keskendu ainult ühele aspektile, vaid ka laste üldisele arengule, alates sotsiaalsest, emotsionaalsest, intellektuaalsest ja lõpetades füüsilisega.

Montessori meetodi eelised

Montessori meetod treenib lapsi õppimisel entusiastlikumaks.Montessori meetodil õppivatel lastel on palju eeliseid. Sest selle meetodi abil ei põrgata lapsi rangete standardite alla, mis pole kooskõlas nende arengu ja huvidega. Montessori koolis õpivad lapsed omas tempos. Arvatakse, et see soodustab laste positiivset käitumist, näiteks:
  • iseseisvus
  • Empaatia
  • Sotsiaalse võrdõiguslikkuse mõistmine
  • Õppige rõõmuga
Laste vabadus valida ja küsida teema kohta küsimusi muudab nad valmis ka õppetundi süvenema ja looma õpitavaga tiheda sideme. Arvatakse, et lapsed, kes õpivad Montessori meetodil, on enesekindlamad, entusiastlikumad ja suudavad paremini iseseisvalt õppida. Samuti arvatakse, et nad mõtlevad kriitilisemalt, oskavad paremini meeskonnatööd teha ja on julged. Lisaks võib Montessori meetod pakkuda mitmeid muid eeliseid, mis on tingitud järgmistest asjaoludest:

• Iga last hinnatakse kui ainulaadset isiksust

Montessori meetod õpetab, et iga laps on ainulaadne isiksus ja võib õppida erineval viisil. Selle meetodi abil õppimine hõlbustab kõiki neid erinevusi, et lapsed saaksid õppida nii, nagu neile meeldib. Lapsed saavad ka oma tunniplaanid, mille koostab õpetaja spetsiaalselt vastavalt laste huvidele, arengule ja õppimise kiirusele.

• Lapsed saavad osa kogukonnast, mis hoolib ja on üksteisele lähedal

Montessori klassi lapsi vanuse järgi ei rühmita. Seega võib igas klassis olla erinevas vanuses lapsi vanusevahega kuni 3 aastat. Nii saavad vanemad lapsed õppida olema oma noorematele õdedele-vendadele mentorid ja eeskujud. Siis saavad nooremad lapsed oma klassi vanemate õdede-vendade toel enesekindlamalt õppida. Teisest küljest on õpetaja klassis õdedele-vendadele eeskujuks, suhtudes õpilastesse vastastikuse austuse, armastusega ja lahendades probleeme rahumeelselt.

• Toetatakse lapsi olema aktiivne isiksus teadmiste otsimisel

Tunnides, kus rakendatakse Montessori meetodit, on õpetaja ülesandeks luua õpikeskkond, mis annab lastele vabaduse ja vahendid, et saada vastuseid pähe turgatavatele küsimustele. Kui lapsed leiavad vastused oma küsimustele teadmiste või õppetundide kohta, tunnevad nad endas rahulolu. See rahulolu muudab lapsed kriitilisemaks ja janunemaks teadmiste järele ning lõpuks leiavad nad õppimisest rõõmu, mis kestab kaua.

• Lapsed saavad õppida oma vigu parandama ja ise otsustama

Aja jooksul saavad lapsed vanuse ja mõtlemise poolest vanemaks. Kui see aeg kätte jõuab, muutuvad lapsed oma töö tulemuste suhtes kriitilisemaks. Nii tunneb laps ära, millal ta vea tegi, püüab seda parandada ning õpib varasematest vigadest.

• Montessori meetod arendab ka laste sotsiaal-emotsionaalseid võimeid

Samuti arvatakse, et Montessori meetodil õppivatel lastel on paremad sotsiaalsed-emotsionaalsed võimed, võrreldes traditsiooniliste meetoditega õppivate lastega.
  • Õpetage distsipliini

Tsiteerituna veebisaidilt Education, usutakse, et Montessori õppekava suudab lastele distsipliini õpetada. Kuna Montessori meetod varases lapsepõlves võib õpetada teie väikest valima, milliseid tegevusi ta soovib teha ja kui kaua ta töö tegemiseks kulub. Lisaks on Montessori õppekava varustatud ka erinevate reeglitega, mida õpilased ja õpetajad peavad järgima. Seetõttu arvatakse, et Montessori meetod varases lapsepõlves suudab teie lapsele distsipliini õpetada. [[Seotud artikkel]]

Väljakutse laste harimisel Montessori meetodil

Montessori meetodit kasutavate koolide maksumus kipub olema kõrgem.Muidugi on haridussüsteemis peale eeliste ka väljakutseid. Mitte kõik vanemad ei nõustu sellega, et Montessori meetod on parem kui teised õppemeetodid. Selleks, et saaksite oma lapsele kooli valikul ratsionaalsema otsuse teha, õppige järgmise montessori meetodi kohta ka järgmist, mis väärib kaalumist.

• Suhteliselt kõrge hind

Montessori meetodiga koolid maksavad üldiselt rohkem kui tavakoolid. Seda seetõttu, et selle meetodi abil õppimine nõuab palju kvaliteetseid tööriistu ja materjale.

• Piiratud ligipääs

Üldjuhul keset linna asuva kooli kõrge hind ja asukoht muudab selle meetodiga koolid endiselt identseks kõrgemale keskklassile mõeldud koolidega. Valitsuskoolina loodud Montessori kooli pole olemas. Seni kuuluvad Montessori õppel põhinevad koolid erafondidele.

• Õppekava peetakse liiga lõdvaks

Laste vabadus soovitud õppeaine valikul on tõepoolest hea, kui õpetaja suudab laste õppimist tõeliselt hõlbustada ja tasakaalustada. Montessori meetodi puhul on aga tekkinud üks mure, nimelt lõhe eelistatud ja ebasoodsate aineteadmiste vahel. Kui teadmiste lünk on liiga suur, hinnatakse, et lapsel on tulevikus raskusi ainega seotud probleemidega tegelemisel.

• Õppimisvabadus ei ole alati hea

Lapsed võivad omandada õppimise vabaduse, kui nad käivad Montessori klassis. Seda vabadust ta aga välismaailmas alati kätte ei saa, eriti suureks saades. Mõnel lapsel, kes on vabadusega liiga harjunud, on lõpuks raske töötada meeskonnas ja järgida pisut jäikaid juhiseid.

• Liiga vaba klassi olukord

On lapsi, kes tegelikult eelistavad tunnis rutiini, selge tasemega nagu traditsioonilises õppesüsteemis. Nendel lastel võivad liiga vabad õppesüsteemid, näiteks Montessori klassiruumis, põhjustada ebamugavus- ja ebakindlustunnet. Seega peavad vanemad kuulama oma laste arvamust nende eelistatud õppemeetodi kohta. Nii Montessori meetodi kui ka traditsioonilise meetodi puhul valivad vanemad kindlasti selle, mida peetakse beebi jaoks parimaks. Kui valite oma lapsele kooli või järgitava õppesüsteemi, küsige ka lapse arvamust ja pöörake tähelepanu märkidele, kui laps tunneb valiku pärast ebamugavust. Kui teil on tervise kohta küsimusi, küsige SehatQ peretervise rakenduses tasuta arstilt. Laadige see kohe alla App Store'ist või Google Playst.