Miks on igaühe isiksus erinev? Need on tegurid, mis kujundavad inimese isiksust

Igal inimesel on erinev iseloom. On neid, kelle isiksused on lõbusad kuni tüütud, alati rõõmsad või tujukad. Aga mis täpselt teeb igast inimesest erineva isiksuse? Inimese isiksust kujundavad tegurid on väga mitmekesised, ulatudes geneetikast, keskkonnast, vanematest ja lõpetades sotsiaalsetega. Läbi elu kujundab suhtlemine teiste inimestega indiviidi olemust. Inimese iseloomu teema on muutunud psühholoogiamaailmas väga huvitavaks aruteluks. Veelgi enam, isiksus on tähelepanu keskpunktis kogu elu jooksul alates uute inimestega kohtumisest, töötamisest ja lõpetades sotsiaalsetes tegevustes suhtlemisega.

Isiksust kujundavate tegurite teooria

On palju teooriaid, mis selgitavad, kuidas inimese iseloom kujuneb. Veelgi enam, kellelgi pole täpselt sama iseloomu. Kõik on ainulaadne. Selle ainulaadsuse selgitamiseks on siin mõned olemasolevad teooriad:

1. Sigmund Freudi psühhoseksuaalne teooria

Sigmund Freud algatas kunagi üsna vastuolulise kontseptsiooni inimese psühhoseksuaalse arengu kohta. Tegelane areneb tema sõnul etappidena, mis on tihedalt seotud erogeense tsooniga. See on stiimulitele tundlik tsoon. Kui inimene ei suuda seda etappi täita, on suureks saades võimalik isiksuseprobleeme tekkida. Siiani on Freudi teooria üks vastuolulisemaid.

2. Sigmund Freudi isiksuse struktuuri teooria

See Austria ekspert koostas ikkagi Sigmund Freudi kontseptsiooni inimese isiksuse struktuurist. Tema sõnul on inimese käitumise peamiseks tõukejõuks libiido. See energia on isiksuse moodustavate komponentide, nimelt id, ego ja superego liikumapanev jõud. ID, ego ja superego mõiste on nii populaarne, kuigi see on teistelt uurijatelt palju kriitikat pälvinud. Freudi järgi kujundab nende kolme aspekti olemasolu inimese iseloomu. Lühidalt öeldes on id osa tegelasest, mis eksisteerib sünnist saati, et täita tema vajadusi. Ego juhib ID-d, et see saaks realistlikult käituda. Kuigi superego hõlmab rohkem aspekte, nagu moraal, väärtused ja ka ideaalne kontseptsioon vastavalt kultuurile ja vanematele.

3. Erik Eriksoni psühhosotsiaalne teooria

Tänaseks on Erik Eriksoni 8 inimese arenguetappi üks kuulsamaid psühholoogiamaailmas. Erikson keskendus sellele, kuidas sotsiaalsed suhted on peamised isiksust kujundavad tegurid. Vähe sellest, lapsepõlves toimuv kujundab ka tema figuuri kogu ülejäänud eluks. Eriksoni psühhosotsiaalse teooria igal etapil, Inimesed, kes suudavad iga etapi edukalt läbida, omandavad teatud isiksused. Teisest küljest, kui te seda läbi ei tee, võib tekkida kriis, mis mõjutab teie elu kogu ülejäänud elu.

4. Jean Piaget' kognitiivne teooria

Jean Piaget algatas kunagi kognitiivse arengu teooria, mis pole vähem populaarne. Põhiidee on see, et lapsed mõtlevad teisiti kui täiskasvanud. Tema sõnul läbivad lapsed 4 etappi, mis on nende mõtteviisi muutmisel väga mõjukad. Alustades sellest, kuidas lapsed mõtlevad endast, teistest ja ka ümbritsevast maailmast. See on isiksust kujundava tegurina mõjukas aspekt.

5. Lawrence Kohlbergi moraalse arengu teooria

Teine teooria pärineb Lawrence Kohlbergilt, mis keskendub sellele, kuidas inimese mõtteviis on seotud moraaliga. Piaget’ algatatud protsessile viidates arendas Kohlberg oma teooria kuueks erinevaks etapiks. Põhjuseid, miks Kohlbergi teooriat on kritiseeritud, on palju. Üks peamisi esiletõstetud asjaolusid on see, et see teooria ei võta soolisi ja kultuurilisi erinevusi tasakaalustatult. Seda teooriat aga arvestatakse psühholoogiamaailmas. Inimese isiksus ei hõlma mitte ainult kaasasündinud iseloomu, vaid ka kognitiivset arengut. Vähe sellest, see käitumismuster aitab kujundada ka seda, kuidas inimene mõtleb ja tegutseb. [[Seotud artikkel]]

SehatQ märkmed

Iga inimese kogetud elukogemus aitab kujundada tema isiksust. See on aspekt, mis võib kogu elu jooksul muutuda. Viidates mõnele ülaltoodud teooriale, mängivad inimese isiksuse kujunemisel rolli nii kaasasündinud iseloom kui ka elukogemus. Täpsemalt arutleda isiksust kujundavate tegurite ja nende mõju üle inimese mentaliteedile, küsi otse arstilt SehatQ pere terviserakenduses. Laadige kohe alla aadressilt App Store ja Google Play.